Kabineti

Këshilltar Ligjor i Ministrit

Reald Keta

Reald.Keta@sipermarrja.gov.al

Këshilltar për Startup-et dhe Inovacionin

Ana Petani

Ana.Petani@sipermarrja.gov.al