Kalojnë në Mbledhje të Këshillit të Ministrave VKM-të që plotësojnë kuadrin ligjor për startup-et. - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Postuar më : 11/05/2022

Kalojnë në Mbledhje të Këshillit të Ministrave VKM-të që plotësojnë kuadrin ligjor për startup-et.

Qeveria Shqiptare nëpërmjet Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, mbështet sipërmarrësit që guxojnë t’i japin një hov të ri jetës së tyre. –Me foton bashkelidhur “Miratimi i VKM-ve”